«آزادی می‌آید؛ با می‌توان و باید»

رسانک/ هم‌نشینی آگاهی و مقاومت و تخیل انقلابی را می‌توان در جمعه‌های زاهدان جست.

آن‌جا که توانستن و بایستن کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و شعار «چه دار باشه چه زندان/ ایستاده‌ایم تا پایان» را محقق می‌کنند.

ملت بلوچ با اینکه بیشترین شهدا و بازداشت‌ها را در انقلاب جاری تحمیل شده ولی با قدرت در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*