معترضان بلوچ خواستار آزادی زندانیان سیاسی

رسانک/ معترضان بلوچ در خیابان‌های زاهدان با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*