استفاده نهادهای امنیتی و نظامی زاهدان از مراکز آموزشی در روزهای جمعه

به گزارش رسانک، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی در روزهای جمعه از مدارس و مراکز آموزشی برای حضور و سرکوب معترضان بلوچ استفاده می کنند.

در یک ماه اخير نیروهای بسیاری از استان های همجوار بلوچستان به این استان برای سرکوب معترضان بلوچ اعزام شده و ایست و بازرسی های بسیاری برپا کرده‌اند.

گفته می‌شود در روزهای جمعه که هزاران شهروند بلوچ علیه جمهوری اسلامی به خیابان ها می‌آیند، نیروهای امنیتی و نظامی در این مراکز مستقر می‌شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*