بیانیه اهل سنت گلستان، جوانان، فعالین سیاسی و مدنی

به گزارش رسانک، جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مذهبی و… استان گلستان طی یک بیانیه اعلام کردند که تا حصول مطالبات جمعه های اعتراضی برگزار خواهند کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:
“پیام ما جوانان، فعالان سیاسی و مدنی اهل سنت گلستان به حکومت این است که دست از لجاجت بردارد و به کسانی که منتقد و صدای مردم هستند، گوش فرا دهد که چیزی جز نصایح و درد مردم در سخنان آنان وجود ندارد و نباید کسانی را که منتقد می باشند، بازداشت و یا تحت فشار و شکنجه قرار دهند از جمله مولوی محمد حسین گرگیج که تحت فشار سیاسی و از خطابت و امامت ایشان جلوگیری کرده اند.

مامردم اهل سنت گلستان، جوانان، فعالین سیاسی و مدنی تاکید می‌کنیم همواره در کنار علما خود هستیم و هر جمعه با بینش سیاسی دنبال مطالبه خود در گالیکش می باشیم و تا وقتی به خواسته های خود نرسیم جنبش اعتراضی ما هر جمعه وجود دارد.”

در این همچنین از همه مردم ترکمن و بلوچ خواسته شده تا در روز جمعه ٢١ بهمن ماه ۱۴۰۱ در شهرستان گالیکش حضور پیدا کرده و خواهان لغو تمام محدودیت ها و فشارها از تمامی روحانیون اهل سنت ماموستاهای کورد، مولوی عبدالمجید مرادزهی وخصوصا مولوی گرگیج شوند.

در پایان این بیانیه آمده است که “حکومت نمی‌تواند با فشارهای سیاسی نسبت به علما اعتراضات مردم اهل سنت گلستان را خاموش کند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*