حضور اعضای حزب مردم بلوچستان در تظاهرات شهر کلن آلمان

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ١۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، تظاهراتی در شهر کلن آلمان بر علیه جمهوری اسلامی با حضور گسترده ایرانیان برگزار شد.

در این تظاهرات شماری از اعضای حزب مردم بلوچستان نیز حضور داشتند و با در دست داشتن عکس هایی از شهدای بلوچستان که توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در خیزش ١۴٠١ به قتل رسیده بودند، شرکت کردند.

در این تظاهرات مسالمت آمیز شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی سر داده شد و حاضران حمایت خود را از انقلاب اعلام کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*