یک معترض بلوچ با در دست داشتن یک پلاکارد با مضمون «آدم ربایی های شبانه

نشانه وحشت نظام است» اعتراض خود را به بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی و دیگر جوانان بلوچ اعلام کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*