وضعیت ورودی شهر زاهدان از سمت مسیر تأمین اجتماعی

به گزارش رسانک، شامگاه امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، ویديوهای دریافتی نشان می‌دهد که شهروندان زاهدانی در یکی از ایست بازرسی های این شهر در منطقه تامین اجتماعی بشدت کنترل می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*