جمعی ار روحانیون نزدیک به مولوی عبدالحمید و فرزندش به خیابان آمدند

به گزارش رسانک، امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، فرزند مولوی عبدالحمید و جمعی از روحانیون برجسته بلوچ اهل سنت به خیابان آمدند و برای معترضان در خیابان سخنرانی کردند.

معترضان بلوچ پس از حضور این روحانیون در خیابان شعار «میکشم میکشم آنکه برادرم کشت» سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*