پرواز هلی کوپتکر نظامی بر فراز مسجد مکی زاهدان

به گزارش رسانک، امروز ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در آستانه جمعه ای دیگر در بلوچستان و آغاز اعتراضاتی دیگر، هلی کوپترهای نظامی بر فراز مسجد مکی و شهر زاهدان به حال پرواز در آمدند.

ملت بلوچ برای احقاق حقوق مسلم خود و برای برادران و خواهرانی که معصومانه در جمعه سیاه بلوچستان (٨ مهر ماه ١۴٠١) به شهادت رسیدند، عزم خود را جزم کرده‌ و بارها ثابت کرده‌اند که نظامی گری و قلدری جمهوری اسلامی برایشان معنایی ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*