نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

ھر شھید ءِ وتی ھون ءِ جُست ءَ گراں
یا کہ زندان ءِ باں یا کہ بِل ئے مِراں
تو مئے یک ئے کُش ئے ما کُش آں تئی ھزار

ترجمه: «خون هر یک از شهدای خود را خواهم گرفت؛ یا در بند می‌شوم یا که به شهادت می‌رسم، تو یکی می‌کشی، من هزار تا از تو را»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*