جان را مردم می‌دهند و وکالت را دیگران!!

رسانک/ احترام به خواست و مطالبه کسانی که در داخل ایران جان و مال و زندگی خود را فدای انقلاب کرده‌اند به دانش سیاسی بالایی نیاز دارد.

مصادره و به انحراف کشیدن انقلاب مردمی به نفع جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*