تجمع هزاران نفری مردم در خیابان‌های زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٣٠ دی ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) با تجمع در خیابان‌ها شعار می‌دهند “خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن”

این مردم حاکمیت ملی در سرزمین خود میخواهند نه فردی دیکتاتور که خود را نماینده خدا می‌داند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*