آغاز اعتراضات در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٣٠ دی ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) علیرغم جو شدید امنیتی بر علیه جمهوری اسلامی بپاخاستند.

آنها شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی و حاکمان سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*