ایجاد جو شدید امنیتی در زاهدان با محاصره کامل شهر و ایجاد ایست و بازرسی های بی‌شمار جهت جلوگیری از جمعه های اعتراضی

به گزارش رسانک، طی روزهای اخیر دی ماه ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با استقرار نیروهای نظامی در ورودی های اصلی شهر زاهدان و ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی بی‌شمار در تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری جمعه‌های اعتراضی است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، از روزهای قبل برخلاف روال چند ماه گذشته که روزهای پنج‌ شنبه فقط در ورودی شهر ایست‌ بازرسی وجود داشته، هم اکنون در همه ورودی و خروجی های شهر نیروهای امنیتی و نظامی مستقر شده اند.

همچنین در جاهای مختلف شهر زاهدان گشت‌ زنی‌های مختلفی وجود دارد که شب‌ها برخلاف روال گذشته خودروهای نظامی با آژیر گردان در سطح شهر تردد و اقدام به تفتیش خودروها و شهروندان می‌کنند.

در همین راستا ایست بازرسی پاسگاه قطارجنجک در بیرون از شهر زاهدان که از اول اعتراضات یک سنگر بلوکی کوچک بر روی آن درست کرده بودند، از روز دوشنبه ٢۶ دی ماه، علاوه بر اضافه کردن ارتفاع دیوارها کل سقف آن را حصار کشی و سنگربندی کرده اند.

امنیتی کردن شهر زاهدان توسط نیروهای سپاه پاسداران برای مردم زاهدان تازگی ندارد و تحت تاثیر این شرایط که با هدف مرعوب کردن مردم از اعتراضات بوجود آمده قرار نخواهند گرفت و همچنان مصمم هستند تا خواسته ها و مطالبات خود را پیگیری کنند.

قابل ذکر است پس از تهدید های پنهان و آشکار نهادهای نظامی و مقامات حکومتی علیه مولوی عبدالحمید برای پایان دادن به خطبه های انتقادی و جمعه های اعتراضی مردم زاهدان، اکنون دستگاه های نظامی و امنیتی با استفاده از همه ظرفیت‌ها از طریق وارد کردن فشار حداکثری به مولوی عبدالحمید و امنیتی کردن جو شهر زاهدان با هدف مرعوب کردن مردم قصد جلوگیری آنان از حضور در جمعه های اعتراضی این شهر را دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*