تظاهركنندگان در مقابل پارلمان اروپا خواستار «تروريستي خواندن سپاه پاسداران» شدند

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ٢۶ دی ماه ۱۴۰۱، جمعى از بلوچ هاى ساکن در نقاط مختلف اروپا، همراه با بقيه ايرانيان در مقابل پارلمان اتحاديه اروپا گرد آمدند و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران ايران در فهرست گروه‌های تروريستی شدند.

در اين تجمع، شماري از نمايندگان اروپا سخنراني کردند و خواستار متوقف شدن اعدام‌ها در ايران شدند.

همچنین حاضران در این تجمع شعار زن، زندگى و آزادى را سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*