شجاعت در مقابل سرکوب!

رسانک/ روز جمعه ٢٣ دی ماه ۱۴۰۱ ، مردم بلوچستان بار دیگر همچون جمعه های گذشته به خیابان ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار دادند و اعتراض کردند.

بر روی بنر یک معترض بلوچ نوشته شده: «ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، جلوی شما بدون اسلحه نمی جنگیدیم!!!»

مردم نمی‌توانند جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهرهای زاهدان و خاش در ۸ مهر ماه و ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام داد، فراموش کنند و تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی این اعتراضات ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*