بیانیه فعالان سیاسی، مدنی و جوانان اهل سنت برای تجمع در شهرستان گالیکش

رسانک/ بدنبال احضار مولوی محمدحسین گرگیج از روحانیون اهل استان گلستان به دادگاه ویژه روحانیت گرگان ، برخی از فعالان اجتماعی و جوانان این استان فراخوان تجمع و تحصن در مقابل منزل این روحانی دادند.

در بخشی از این فراخوان آمده است:
“ما اهل سنت گلستان با وجود تمامی فشارهای مذهبی و سیاسی توسط حکومت به اهل سنت را تحمل کردیم اما نمی‌توانیم بی احترامی و فشار را نسبت به علمای خود که خط قرمز ما هستند را تحمل کنیم چون علمای اهل سنت در مقابل ظلم سکوت نمی کنند.

همانگونه که امروز مردم اهل سنت در شعارهایشان می گفتند “مولانای باغیرت، حرف تو حرف ملت” و “جان ما فدای مولانای ما”، یعنی اهل سنت گلستان حاضر هستند تا جانشان به خطر بیافتد ولی کوچکترین بی حرمتی و یا تحدی به عالمان اهل سنت ازجمله مولوی گرگیج نشود به همین علت ما فعالان سیاسی، مدنی و جوانان اهل سنت گلستان خواستار تجمع حداکثری خود در مقابل منزل مولوی محمد حسین گرگیج را داریم تا وقتی که حکومت بصورت کتبی احضار مولوی را لغو نکند اهل سنت گلستان هم تجمع خود را ادامه میدهد و اگر کوچکترین خشونتی و یا تهدیدی به شخص مولوی گرگیج شود با واکنش اهل سنت گلستان و کل ایران مواجه خواهد شد.
ما اهل سنت گلستان هم مانند مردم بلوچستان وارد فاز جدید و اعتراضات شدیدتری خواهیم شد.

این اتمام حجتی است برای حکومت تا دست از لجبازی بردارد و سریعا احضار مولوی گرگیج به دادگاه روحانیت را بصورت کتبی لغو کند.

همچنین از مولوی کاشانی امام جمعه سابق اهل سنت گالیکش که امروز با مولوی گرگیج بیعت کردند و از حکومت اعلام برائت کرد خواستار این هستیم که در حمایت ازمولوی گرگیج به نماز جمعه  آزادشهر حضور پیدا نکند و اتحاد و انسجام خود را بصورت علنی اعلام کند.

این تجمعات هر روز در مقابل منزل مولوی محمد حسین گرگیج ادامه دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*