پیام مترقی یک جوان بلوچ به همه ایرانیان 

رسانک/ ملت بلوچ بعد از اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در کشتار جمعه های خونین زاهدان و خاش هفته به هفته منسجم و آگاه تر به میدان می آیند و شعارهایی سر می دهند که نشان از پیشرو بودن خواسته های آنان دارند.

“این سیل نیست که تو خونه بمونی تا کشته نشوی، بلکه این یک زلزله است، باید بیایی بیرون تا زنده بمانی” 

این پیام جوان بلوچ بایستی به دست همه جوانان ایران برسانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*