لگدکوب کردن نام خامنه‌ای در خیابان های بلوچستان

رسانک/ مردم معترض در شهر زاهدان بر نام قاتل برادران و خواهرانشان خشم خود را نشان می‌دهند. 

آنها با نوشتن نام علی خامنه ای بر روی آسفالت آن را لگدکوب کردند و علیه او شعار دادند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*