حمایت مردم از مولوی عبدالحمید

رسانک/ مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه زاهدان که در طول انقلاب جاری در کنار مردم ایستاده، اکنون مردم نیز با قدرت از او حمایت می کنند.

وظیفه تک تک ایرانیان، حمایت از انقلاب و انقلابیون است تا پایان جمهوری اسلامی زودتر فرا برسد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*