حضور گسترده نیروهای نظامی در تقاطع آزادگان و مزاری دزاپ

رسانک/ امروز جمعه ٢٣ دی ماه ۱۴۰۱ ، نیروهای نظامی خامنه ای در تقاطع آزادگان و مزاری دزاپ مستقر شدند.

آزادیخواهان بلوچ در حین بازگشت به منزل نکات امنیتی را رعایت کنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*