بترسید از آن روز که کورد و بلوچ برای شهادت بپاخیزند.

رسانک/ جمهوری اسلامی در طول بیش از یکصد روز انقلاب جاری به کوردها و بلوچ ها بیشتر فشار آورده و همچون چهار دهه اخیر سرکوب کرده است.

بلوچ ها و کوردها، اما در طول انقلاب مردانه ایستاده‌اند و اکنون نیاز است تا مردم در سایر مناطق همراهی بیشتری با آنها داشته باشند و جمعه های اعتراضی شکل بدهند.

ویدئو از مراسم نماز جمعه زاهدان 

٢٣ دی ماه ۱۴۰۱ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*