پیام اتحاد از بلوچستان به سایر نقاط ایران

رسانک/ امروز جمعه ١۶ دی ماه ١۴٠١، شهروندان بلوچ در شهر زاهدان ، همچون یکصد روز اخیر به خیابان ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار دادند و اعتراض کردند.

آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار “اتحاد” همه مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند.

در این پلاکارد زیبا همچنین نوشته شده : “سست نشوید و غمگین نگردید، شما برترید”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*