ویدیو دیگری از اعتراضات مردم زاهدان با شعارهای اعتراضی

رسانک/ امروز جمعه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، مردم زاهدان استاندار نظامی بلوچستان رو خطاب قرار داده و او را “داعشی” خواندند.

مردم در چهاردهمین جمعه اعتراضی با وجود جو شدید امنیتی و بازداشت های گسترده دست به تجمعات اعتراضی زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*