ویدیوی دیگری از اعتراضات مردم زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، مردم زاهدان در چهاردهمین جمعه اعتراضی با وجود جو شدید امنیتی و بازداشت های گسترده دست به تجمعات اعتراضی زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*