زنان بلوچ پرچمدار اعترضات

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران با قوانین زن ستیز خود دهه‌ها است که حضور زنان را در جامعه کمرنگ کرده است.

اما زنان بلوچ با آگاهی و برای گرفتن حق از دست رفته خود به میدان آمده اند.

در این ویدئو آنها علیه انتصاب پاسدار محمد کرمی به عنوان استاندار بلوچستان و سیستان شعار می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*