علت دستگیری های گسترده زاهدان چیست؟ آیا رژیم در مقابل مردم بلوچستان درمانده شده؟ 

جنبش فزاینده جمعه های زاهدان و بقیه شهرهای بلوچستان، موضع گیری های آشتی ناپذیر مولانا عبدالحمید

تهدیدات و توهین ها علیه وی، افزایش اعتراضات در بلوچستان به همراه تند شدن شعارها، افزایش دستگیری ها مرد و زن بلوچ اکنون به اوج رسیده است. 

افزایش دستگیری های اخیر و صدور احکام زندان برای پسران و دختران بلوچ از جمله حکم اعدام شعیب میر بلوچ زهی (کودک) و حکم اعدام امروز ١۵ دی ماه ١۴٠١ بر علیه “منصور دهمرده” یکی از بازداشت‌شدگان زاهدانی، 

انتصاب پاسدار محمد کرمی بعنوان استاندار بلوچستان و اعمال سیاست مشت آهنین سپاه و نیروهای امنیتی, بسیجی و غیربومی که در عرض چند روز گذشته سبب یورش گسترده شده است و دستگیری های فله ای شده است، ادعاها دروغین, مضحک و باورناپذیر رژیم هیچ چیزی جز درماندگی و استیصال رژیم را در جنگ تبلیغاتی نشان نمی دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*