خطر اعدام قریب‌الوقوع محسن هاشمزهی زندانی بلوچ در زندان مرکزی دُزاپ (زاهدان)

رسانک/ محسن هاشمزهی زندانی بلوچ که از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم و در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، به سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام منتقل و‌ سپس به داخل بند بازگردانده شد، ۳ ماه فرصت داده شده تا مبلغ ۴ میلیارد تومان جهت آزادی پرداخت کند.

«محسن هاشمزهی» ۲۴ ساله، فرزند ظاهر که در سال ۹۹ در یک نزاع خیابانی و حادثه مرتکب قتل غیرعمد شده بود همچنان در زندان زاهدان محبوس می باشد.

گفتنی است که خانواده وی توان پرداخت مبلغ تعیین شده جهت آزادی وی را ندارند.

در همین راستا مسجد مکی زاهدان نیازمند بودن خانواده محسن هاشمزهی را جهت کمک‌های مردمی تایید کرده است.

لازم به ذکر است از فرصت تعیین شده تا لحظه تنظیم خبر بیشتر از سه ۲۳ گذشته و حدود دو ماه دیگر باقی مانده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*