بازداشت سه نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، روز جمعه ۹ دی ماه ۱۴۰۱، سه نوجوان بلوچ فاقد شناسنامه، توسط نیروهای لباس شخصی در منطقه شیرآباد دزاپ (زاهدان) بازداشت شدند.

هویت این سه نوجوان، «بسم الله براهویی» (توتازهی) ۱۷ ساله، دو برادر دوقلو به نام های «اسماعیل سرگلزایی» و «ابراهیم سرگلزایی» هر دو برادر و ۱۶ ساله، ساکن شیرآباد زاهدان عنوان شده است.

گفته می‌شود، بسم الله به همراه اسماعیل و ابراهیم در حالی که از نماز جمعه به سمت منازل خود می رفتند در ورودی شیرآباد توسط نیروهای لباس شخصی سوار بر یک دستگاه خودروی سمند سفید بازداشت شده اند.

تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی از وضعیت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این نوجوانان بلوچ در دسترس نیست.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*