پخش آهنگ “برای” در دانشگاه بلوچستان

رسانک/ امروز دوشنبه ٩ آبان ماه ۱۴۰۱، در دانشگاه بلوچستان شهر دُزاپ (زاهدان) آهنگ “برای” پخش شد.

در هفته گذشته این دانشگاه و چند دانشگاه دیگر بلوچستان شاهد اعتراضات دانشجویان به جمهوری اسلامی بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*