شهر تاریخی پهره به اعتراضات پیوسته

رسانک/ مبارزه ملت آزاده و آزادیخواه به یک ماه و نیم رسیده و تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

کارنامه جمهوری اسلامی آنقدر در سیاه است که دیگر نتوان کوتاه آمد.

دختران و پسران پهره (ايرانشهر) نیز برای این انقلاب و تغییر به میدان آمدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*