اعتراض ایرانیان به جمهوری اسلامی در نروژ

رسانک/ روز شنبه ٧ آبان ماه ۱۴۰۱، شمار زیادی از ایرانیان علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر اسلو نروژ دست به اعتراض زدند.

در این تظاهرات مسالمت آمیز صدها نفر حضور داشته و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*