پس از تیراندازی به سمت مردم، آنها با سنگ در حال دفاع از خود هستند

رسانک/ بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهر دزاپ (زاهدان) بدنبال زخمی شدن شماری از مردم معترض، مردم با سنگ در حال دفاع از خود هستند.

این تیراندازی ها در تقاطع مزاری و آزادگان توسط نیروهای امنیتی و نظامی رخ داده است.

مردم در سایر شهرهای بلوچستان بپاخیزید.
همچنین مردم در شستون (سراوان) دست به اعتراض زده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*