شعار بی شرف خطاب به نظامیان در سراوان

رسانک/ مردم معترض در شهر شستون (سراوان) بر علیه نیروهای امنیتی و نظامی شعار دادند.

معترضان پس از آنکه مورد هدف گلوله و گاز اشک آور توسط نیروهای نظامی قرار گرفتند “شعار بی شرف بی شرف” سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*