بستن درب دانشگاه بر روی دانشجویان و تجمع آنها در مقابل درب دانشگاه علوم پزشکی دزاپ 

رسانک/ حراست دانشگاه به کمک نیروهای امنیتی تمام درب های ورودی و خروجی دانشگاه علوم پزشکی دزاپ (زاهدان) را مسدود کرده اند.

گزارش ها حاکی از بازداشت و ربوده شدن بسیاری از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*