حذف نام بلوچستان توسط آب و فاضلاب استان بلوچستان و سیستان

رسانک/ امروز سه‌شنبه ٣ آبان ماه ۱۴۰۱، اداره کل آب و فاضلاب استان بلوچستان و سیستان طی پیامک های فیش ماهانه، نام بلوچستان را حذف کرد.

جمهوری اسلامی در حال انجام جنایت پشت جنایت در بلوچستان است و دست به حذف هویت ملت بلوچ هم می‌زند.

بلوچ را می‌کُشَد، زندانی می‌کند، اعدام می‌کند، کودکان را می‌کشد و هزاران جنایت دیگر هم انجام می‌دهد.

آیا باز هم سکوت کنیم؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*