مردم در سراسر بلوچستان به دزاپ (زاهدان) می‌روند

رسانک/ تاریخ بارها ثابت کرده است که اتحاد و همبستگی مردم می‌تواند، قدرتمندترین دیکتاتورها و ظالمان را هم از پای درآورد.

در روز جمعه ٨ مهر ماه ١۴٠١، ظالمان برادران و خواهران ما را به رگبار بستند و به خاک و خون کشیدند.

اکنون زمان نشان دادن اتحاد فرا رسیده و روز جمعه ۶ آبان ماه، همگی از سراسر بلوچستان برای اعلام همبستگی و تشکیل بزرگترین تجمع اعتراضی به مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ (زاهدان) خواهیم رفت.

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*