درخواست یک خواهر زابلی از برادران سیستانی

رسانک/ یک خواهر اهل نصرآباد (زابل) در پی سکوت شهروندان این شهر و منطقه سیستان در شمال استان بلوچستان و سیستان، از آنها درخواست کرد تا در کنار مردم بلوچ، بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنند.

مبارزه و اعتراض در بلوچستان و دیگر مناطق ایران در حالی وارد دومین ماه خود شده که شهروندان زابلی نه در دُزاپ (زاهدان) و نه در شهر خود دست به اعتراض نزده‌اند و حتی تعدادی بر علیه معترضان ایستاده‌اند.

نتایج زیان بار تداوم حکومت جمهوری اسلامی بر زندگی همه مردم آشکار است و فقط اتحاد می‌تواند به این وضعیت نامناسب پایان دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*