دانشگاه بلوچستان در شهر دُزاپ به اعتراضات پیوست

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ٢ آبان ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشگاه بلوچستان در شهر دُزاپ (زاهدان) به اعتراضات سراسری پیوست.

ظهر امروز دانشجویان در مقابل سلف سرویس این دانشگاه تجمع اعتراضی کردند و شعار “زن، زندگی ،آزادی” سر دادند.

طی روزهای اخیر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزاپ در بین دانشگاه‌های بلوچستان، پیشرو در اعتراضات مردمی و همگام با سایر دانشگاه های ایران بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*