دعاهای معنادار مولوی عبدالحمید در نماز جمعه

رسانک/ روز جمعه ٢٩ مهر ماه ١۴٠١، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه دزاپ (زاهدان) بدرستی علی خامنه ای را مسئول خون های ریخته شده در بلوچستان و ایران خطاب کرد.

وی در پایان مراسم نماز جمعه و در دعاهای خود برای شهدای جمعه سیاه (٨ مهر ماه ١۴٠١)، شهدای سال ١٣٧٢ که توسط دژخیمان جمهوری اسلامی ده‌ها نفر کشته شدند و همچنین برای رفع جو فشار، اختناق و فراهم نمودن آزادی در کشور دعا کرد.

مولوی عبدالحمید پس از قتل عام مردم در جمعه سیاه بلوچستان، در کنار مردم ایران ایستاده و انتقادات صریحی نسبت به جمهوری اسلامی بیان کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*