اجبار معلمان شهرستان پهره به حضور در تجمع حکومتی

به گزارش رسانک، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان پهره (ايرانشهر) به همه معلمان این شهرستان دستور داد تا روز پنجشنبه ۵ آبان ماه ١۴٠١، در مقابل اداره فرهنگ و ارشاد تجمع کنند.

گمان می‌رود اجبار معلمان شهرستان پهره در حضور یافتن در تجمع حکومتی؛ اعلام انزجار و اعتراضات اخیر دانش‌آموزان مدرسه های مختلف این شهرستان به رژیم جمهوری اسلامی ایران باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*