هم مردم و هم رسانه‌ها هشیار باشیم

رسانک/ لازمه پایین آوردن هزینه اعتراضات مردمی هشیاری رسانه ها و صبط کنندگان تصاویر است تا ناخواسته به قاتلین جوانان بلوچ برای شناسایی معترضین کمک نکنیم.

همه تصاویر و ویدیو ها را قبل از ارسال یا انتشار کدِر (مات) و یا شطرنجی بکنید تا شناسایی چهره ها ممکن نباشد.

مسئولین رسانه ها و صفحات مجازی هم قبل از انتشار در فضای مجازی همین اقدام را انجام دهند تا هیچ تصویر یا ویدئویی را که ممکن است باعث شناسایی افراد بشود، منتشر نشود.

همچنین زمان فیلمبرداری هرگز از چهره افراد فیلم نگیرید این یک حرکت مشکوک خواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*