معاون امنیتی وزیر کشور، مولوی عبدالحمید را از سران اعتراضات و برهم زننده وحدت معرفی کرد/ آحاد و طوایف مختلف بلوچستان از مولوی عبدالحمید حمایت کردند

به گزارش رسانک، مجید میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور، مولوی عبدالحمید را عامل تحریک مردم برای اعتراضات و برهم زننده وحدت در دزاپ (زاهدان) معرفی کرد.

میراحمدی با توهین به ملت بلوچ گفته است: «پس از خطبه های تحریک آمیز مولوی عبدالحمید، حدود ۱۵۰ نفر از اراذل و اوباش با سوء استفاده از صحبت های او به اموال مردم، خودروهای شخصی، مغازه های مردم و به اموال اهل سنت حمله کردند.»

وی همچنین با دروغ پراکنی مولوی عبدالحمید را متهم به برهم زدن وحدت و آرامش مردم در دزاپ معرفی کرده در حالی که جنایت جمعه سیاه بلوچستان با دستور نیروهای تحت امر علی خامنه ای، به مردم بی دفاع تیراندازی کرده و باعث بر هم زدن وحدت شدند.

در روزهای اخیر آحاد مختلف جامعه بلوچستان از دانشجویان ،اساتید، سران طوایف و حتی غیربلوچ های مقیم در دزاپ با حضور در دفتر مولوی عبدالحمید، حمایت خود را از وی اعلام کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*