دختران بلوچ در کنار برادران بر علیه جمهوری اسلامی

رسانک/ در طی روزهای اعتراضات اخیر همه اقشار جامعه بلوچستان و ایران تلاش کرده‌اند، خود را در انقلاب جاری سهیم کنند.

تفاوت انقلاب جاری، حضور کم سابقه خواهران و مادران بلوچ در اعتراضات است که سویه های امید بیشتری برای رسیدن به حق و رهایی از ستم ایجاد کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*