تجمع اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در برلین

رسانک/ امروز شنبه ٣٠ مهر ماه ١۴٠١، در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران در پی قتل مهسا امینی دختر ۲۲ ساله کورد تحت بازداشت گشت ارشاد، تظاهراتی بزرگ در برلین، آلمان در حال برگزاری است.

در دست شماری از معترضان پلاکاردهایی حاوی شعار «زن، زندگی، آزادی» و شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» دیده می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*