بزرگترین تجمع اعتراضی در همبستگی با اعتراضات مردمی ایران در خارج از کشور

به گزارش رسانک، روز شنبه ٣٠ مهر ماه ١۴٠١، بزرگترین تجمع اعتراضی در همبستگی با مبارزات مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد.

این تظاهرات، حرکتی مردمی، مدنی و مستقل است و تعداد زیادی از داوطلبان درگیر این کار هستند و شبانه‌روز زحمت می‌کشند تا این تظاهرات در نظم و ترتیب برگزار شود.

جز دعوت همگان به رعایت حقوق یکدیگر، کمک به برگزاری منظم و باشکوه و همچنین همکاری با انتظامات و پلیس برلین توصیه‌ی دیگری نیست.
همه باید تلاش کنیم پیام مردم ایران به درستی به جامعه‌ی میزبان منتقل شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*