انتقال حس خوب از بلوچستان

رسانک/ یک زوج خوش ذوق بلوچ با ضبط و انتشار یک ویدئو در تهران، حس خوب بلوچستانی بودن را به شهروندان تهرانی انتقال می دهند.

در انقلاب جاری علیه جمهوری اسلامی، حدود نیمی از کشته شدگان، شهروندان بلوچ هستند و اکنون بلوچستان به یکی از کانون های اعتراضات مردمی تبدیل شده است.

رژیم جمهوری اسلامی و رسانه های وابسته به آن نه تنها در اعتراضات اخیر بلکه در طول چهار دهه اخیر، تلاش زیادی در جهت تروریست، قاچاقچی و… نشان دادنِ ملت بلوچ داشته است.

اکنون با شکست خوردن پروژه‌های رژیم، اتحاد بین مردم سراسر ایران جهت گذر از دژخیمان جمهوری اسلامی بیش از پیش شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*