کودکان در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی

رسانک/ در جريان اعتراضات سراسری در ایران نسل جوان علی الخصوص کودکان در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

امروز ٢٩ مهر ماه ١۴٠١ نیز کودکان با شعار مرگ بر خامنه‌ای فریاد زدند که چه کسی مسئول کشتار، اعدام، معضلات و مشکلات بلوچستان و ایران است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*