ملت بلوچ از خون برادران خود نمیگذرد!

رسانک/ هزاران تن از نمازگزاران انقلابی بلوچ پس از ادای نماز جمعه خیابان های دزاپ را در حمایت از خون شهدای دزاپ، دختران دربند و در راستای اعتراضات سراسری مردم در شهرهای مختلف ایران به تسخیر خود درآوردند.

معترضان به جمهوری اسلامی با شعار «میکشم میکشم آن که برادرم کشت» خواستار انتقام خون شهدای دزاپ هستند.

مولوی عبدالحمید نیز نسبت به عدم مجازات عاملان و آمران کشتار زاهدان واکنش نشان داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*