خیزش مردم در زاهدان (دُزاپ)

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢٩ مهر ماه ١۴٠١، مردم شجاع شهر دُزاپ (زاهدان) بار دیگر بپاخاستند.

هم اکنون مردم بر علیه جمهوری اسلامی در حال شعار دادن هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*